Verhuur openbare inschrijving

Als gemeente verhuren we vastgoed. Bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsgebouwen of woningen. Het kan ook gaan om een leeg stuk grond.

U vindt ons woningaanbod hieronder. Al het ander aanbod vindt u op Makelpunt Utrecht. Wilt u een sportlocatie of buurtcentra huren? Dat kan via utrecht.nl/verhuur.


Woningen Croeselaan en omgeving

De gemeente Utrecht gaat het Beurskwartier ontwikkelen. Hiervoor kopen we woningen aan die op termijn gesloopt worden of waarvan de functie wijzigt (transformatie). Deze woningen staan aan de Croeselaan en omgeving. Ze worden vooruitlopend op de sloop/functiewijziging verhuurd met een tijdelijke huurcontract op basis van een leegstandsvergunning.

Verhuren met voorrang

De woningen verhuren we eerst met voorrang volgens de Huisvestingsverordening regio Utrecht (artikel 2.6.3 onder e). Dit heet verhuren via bemiddeling. Deze woningen zijn sociale huurwoningen (een huurprijs onder de ‘liberalisatiegrens’). Het Vierde Huis gaat deze bemiddeling uitvoeren. Tijdens het bemiddelen kijken we naar de datum van de voorrang en hoe passend de woning is (afhankelijk van huishoudsamenstelling en inkomen).

Verhuren zonder voorrang

Komen woningen niet in aanmerking voor verhuur met voorrang? Bijvoorbeeld omdat de huurprijs te hoog is? Dan bieden we deze woningen aan via www.adhocbeheer.nl en verhuren we op basis van objectieve voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onder andere:

  • passend inkomen
  • gezinssamenstelling

Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl