Verkoop 1-op-1

Uitgangspunt is dat we vastgoed verkopen via een openbaar selectieproces. Maar soms gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is. Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verkoop en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verkopen? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.

Publicatie voornemen tot uitgifte in erfpacht nabij Mimosastraat 1A

 • Adres: nabij Mimosastraat 1A
 • Object: stuk onbebouwde grond gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Lauwerecht, sectie B, nummer 6247 gedeeltelijk
 • Grootte: 24 m²

Korte toelichting


De gemeente Utrecht (“de gemeente”) is van plan voormeld object in erfpacht uit te geven aan Open Dutch Fiber B.V.

Datum publicatie: 13 maart 2023
Einddatum publicatie (en reactietermijn): 2 april 2023

Gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze uitgifte, namelijk Open Dutch Fiber B.V.. Ten overvloede wijst zij erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt. 

Open Dutch Fiber B.V. komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

 • op grond van de gedoogplicht Telecommunicatiewet de gemeente grond beschikbaar dient te stellen voor de aanleg van glasvezelnetwerk
 • Open Dutch Fiber B.V. belast is met de aanleg van het glasvezelnetwerk onder andere in de wijk Noordwest
 • Point of Presence Stations noodzakelijk zijn voor het functioneren en de verdeling naar de huisaansluitingen
 • dit Point of Presence Station nabij de Mimosastraat 1 A, noodzakelijk is voor het functioneren en de verdeling naar de huisaansluitingen in de wijk Noordwest

Bent u het niet eens met de voorgenomen uitgifte, dan dient u dit uiterlijk voor 2 april 2023, 23.59 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoedgunningen@utrecht.nl, onder vermelding van ”Reactie op voornemen uitgifte nabij Mimosastraat 1A”. Indien u te laat bent, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en Open Dutch Fiber B.V. hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

 

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

 1. De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de uitgifte aan Open Dutch Fiber B.V. zal heroverwegen.
 2. De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn geven van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en Open Dutch Fiber B.V. hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Hebt u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Publicatie voornemen tot vestiging opstalrecht Traminfrastructuur USP

 • Adres: vanaf de kruising Sorbonnelaan met de Weg tot de Wetenschap tot en met het Opstelterrein bij P+R Utrecht Science Park (voorheen P+R De Uithof)
 • Object: Traminfrastructuur, gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N, nummers 1455, 1471, 1512, 1657, 1658, 1659, 1662, 1668, 1683, 1684, 1686, 1769, 1774, 1776, 1779, 1791, 1794, 1795, 1802, 1804, 1807, 1808, 1810, 1812 en 1823
 • Grootte: 37.423 m2

Korte toelichting


De gemeente Utrecht (“de gemeente”) is van plan om voor de Traminfrastructuur ter plaatse van voormeld object, een opstalrecht te vestigen ten behoeve van de Provincie Utrecht.

Datum publicatie: 8 maart
Einddatum publicatie (en reactietermijn): 28 maart 2023

Gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze uitgifte, namelijk de Provincie Utrecht. Ten overvloede wijst zij erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt. 

De Provincie Utrecht komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

Bij Koninklijk Besluit van 25 november 2013 de Provincie Utrecht is aangewezen als beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur. De traminfrastructuur (Uithoflijn) is onderdeel van deze spoorweginfrastructuur.

Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht hebben eind 2020 overeenstemming bereikt over het vestigen van een opstalrecht voor de traminfrastructuur (Uithoflijn) voor het gehele tracé van de Uithoflijn . Het opstalrecht voor het tracé vanaf de kruising Sorbonnelaan met de Weg tot de Wetenschap tot en met het Opstelterrein bij P+R Utrecht Science Park zal nu notarieel worden vastgelegd.

 

Bent u het niet eens met de voorgenomen uitgifte, dan dient u dit uiterlijk voor 28 maart 2023, 23:59 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoedgunningen@utrecht.nl, onder vermelding van ”Reactie op voornemen tot vestiging opstalrecht Traminfrastructuur USP”. Indien u te laat bent, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en de Provincie Utrecht hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

 1. De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de vestiging opstalrecht Traminfrastructuur USP aan de Provincie Utrecht zal heroverwegen.
 2. De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn geven van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en de Provincie Utrecht hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Publicatie voornemen tot uitgifte in erfpacht Hendrik Tollenstraat

 • Adres: Hendrik Tollenstraat t.h.v. nummer 16
 • Object: stuk onbebouwde grond gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D, nummer 9276 gedeeltelijk
 • Grootte: 24 m²

Korte toelichting


De gemeente Utrecht (“de gemeente”) is van plan voormeld object in erfpacht uit te geven aan Open Dutch Fiber B.V.

Datum publicatie: 28 februari 2023
Einddatum publicatie (en reactietermijn): 20 maart 2023

Gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts 1 serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze uitgifte, namelijk Open Dutch Fiber B.V.. Ten overvloede wijst zij erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt  

Open Dutch Fiber B.V. komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

 • op grond van de gedoogplicht Telecommunicatiewet de gemeente grond beschikbaar dient te stellen voor de aanleg van glasvezelnetwerk
 • Open Dutch Fiber B.V. belast is met de aanleg van het glasvezelnetwerk onder andere in de wijk Zuidwest
 • Point of Presence Stations noodzakelijk zijn voor het functioneren en de verdeling naar de huisaansluitingen;
 • dit Point of Presence Station aan de Hendrik Tollenstraat t.h.v. nummer 16, noodzakelijk is voor het functioneren en de verdeling naar de huisaansluitingen in de wijk Zuidwest.

Bent u het niet eens met de voorgenomen uitgifte, dan dient u dit uiterlijk voor 20 maart 2023, 23.59 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoedgunningen@utrecht.nl, onder vermelding van ”Reactie op voornemen uitgifte Hendrik Tollenstraat t.h.v. nummer 16”. Indien u te laat bent, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en Open Dutch Fiber B.V. hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

 1. De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de uitgifte aan Open Dutch Fiber B.V. zal heroverwegen.
 2. De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn geven van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en Open Dutch Fiber B.V. hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Hebt u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl