Koop 1-op-1

Soms verkopen we vastgoed via een openbaar selectieproces. Maar vaak gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is. Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verkoop en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verkopen? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.

Voornemen tot (her)uitgifte in erfpacht Amsterdamsestraatweg 464

 • Adres: Amsterdamsestraatweg 464 in Utrecht
 • Percelen: gemeente Zuilen, sectie C, nummer 3571 en een gedeelte van nummer 4831
 • Grootte: 1.095 m2 en ongeveer 167 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan een overeenkomst te sluiten met de bestaande erfpachter voor de (her)uitgifte in erfpacht van genoemde percelen.

Vervaltermijn

 • 4 september 2022, 23.59 uur

Publicaties


Publicatie voornemen tot levering van grond, Merwedekanaalzone

 • Adres: Europalaan 8 in Merwede te Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie R, nummers 735 (deel) en 745 (deel)
 • Levering: perceel grond ter grootte van circa 3.796 m²

Korte toelichting op het voornemen

 • Deze voorgenomen levering van grond vindt plaats ter uitvoering van de afspraken die de gemeente heeft gemaakt in de Samenwerkingsovereenkomst Merwede van maart 2021.

Vervaltermijn

 • 8 augustus 2022, 12.00 uur

Publicaties


Voornemen tot uitgifte grond Bevinlaan

 • Adres: nabij Bevinlaan 209
 • Perceel: Gemeente Utrecht, sectie S, nummer 2860 (gedeeltelijk)
 • Grootte: 27 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan een overeenkomst te sluiten met Open Dutch Fiber B.V. voor de plaatsing van een Point of Presence Station voor het glasvezelnetwerk en de uitgifte in erfpacht van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 25 juli 2022, 23.59 uur

Publicaties


Voornemen tot verkoop percelen grond nabij Luwte 2 en Wolkendek 1

 • Adres: nabij Luwte 2 en Wolkendek 1 in De Meern
 • Perceel: gemeente Vleuten, sectie F, nummers 8558, 8561, 8557, 8559, 8560 en 8562
 • Grootte: 789 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan de 6 (voorlopige) percelen grond ter grootte van circa 789 m2 aan de straten Luwte/Wolkendek te Utrecht te verkopen.

Vervaltermijn

 • 20 juli 2022, 23.59 uur

Publicaties


Plan voor verkoop grond Aziëlaan

 • Adres: vlakbij Aziëlaan 204
 • Perceel: Gemeente Utrecht, sectie R, nummer 1347 (voor een deel)
 • Grootte: 23 m2

Korte uitleg van het plan

 • We zijn van plan een contract te sluiten met Open Dutch Fiber B.V. voor de plaatsing van een Point of Presence Station voor het glasvezelnetwerk en de verkoop met erfpacht van de genoemde grond. 

U kunt reageren tot:

 • 19 juli 2022, 12.00 uur

Meer over het voornemen voor verkoop Aziëlaan (pdf, 100 kb)


Perceel grond achter Zandweg 7-12

 • Adres: Zandweg 7-12
 • Perceel: Gemeente Utrecht, sectie V, nummer 6228
 • Grootte: 159 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om een overeenkomst te sluiten met de eigenaars van Zandweg 7-12 voor de verkoop van de genoemde grond.  

Vervaltermijn

 • 14 juli 2022, 23.59 uur

Publicaties


Percelen grond nabij De Blieckstraat, De Wierslaan, Johannes de Bekastraat, Van Lidth de Jeudestraat en Zwarte Woud

 • Adressen:
  • De Blieckstraat
  • De Wierslaan 3
  • Johannes de Bekastraat (nabij nummer 24)
  • Van Lidth de Jeudestraat (nummers 16-18)
  • Zwarte Woud
 • Percelen:  
  • gemeente Abstede, sectie C, nummer 9336 (gedeeltelijk)
  • gemeente Utrecht, sectie P, nummer 5263 (gedeeltelijk)
  • gemeente Lauwerecht, sectie C, nummers 6533 (gedeeltelijk) en 7652 (gedeeltelijk)
  • gemeente Abstede, sectie B, nummer 6378 (gedeeltelijk)
  • gemeente Utrecht, sectie U, nummer 2178 (gedeeltelijk).
 • Grootte: ongeveer 23 m2, 23 m2, 24 m2, 21 m2 en 23 m2.

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om een overeenkomst te sluiten met Open Dutch Fiber B.V. voor het plaatsen van 5 'Point of Presence Stations' en de uitgifte in erfpacht van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 21 juni 2022, 23.59 uur

Publicaties


Publicatie voornemen tot uitgifte Markstraat 19

 • Adres: Markstraat 19, Utrecht
 • Percelen: gemeente Abstede, sectie D, nummer 6195 (gedeeltelijk)
 • Grootte: ongeveer 34 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om een overeenkomst te sluiten met de eigenaars van Markstraat 19 voor de verkoop van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 21 juni 2022, 23.59 uur

Publicaties


Publicatie voornemen tot uitgifte Werner Helmichstraat 8-18

 • Adres: Werner Helmichstraat 8-18, Utrecht
 • Percelen: gemeente Zuilen, sectie C, nummer 5103 (gedeeltelijk)
 • Grootte: ongeveer 29,6 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om een overeenkomst te sluiten met de eigenaars van Werner Helmichstraat 8-18 voor de verkoop van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 21 juni 2022, 23.59 uur

Publicaties


Publicatie voornemen tot uitgifte Sigmund Rombergstraat

 • Adres: Sigmund Rombergstraat, Utrecht
 • Percelen: gemeente Catharijne, sectie A, nummer 2650 (gedeeltelijk)
 • Grootte: ongeveer 19 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan een overeenkomst te sluiten met Stedin Netten B.V. voor het plaatsen van een middenspanningsruimte en de uitgifte in erfpacht van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 21 juni 2022, 23.59 uur

Publicaties


Perceel grond nabij Passiebloem 2

 • Adres: nabij Passiebloemweg 2 in Vleuten
 • Percelen: kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummer 9007 (gedeeltelijk)
 • Grootte: ongeveer 35 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan een overeenkomst te sluiten met Stedin Netten B.V. voor het plaatsen van een middenspanningsruimte en de uitgifte in erfpacht van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 21 juni 2022, 23.59 uur

Publicaties


Voornemen tot verkoop Beneluxlaan 901-909

 • Adres: Beneluxlaan 901-909, Utrecht
 • Percelen: gemeente Utrecht, sectie R, nummers 739 (geheel) en 1347 (gedeeltelijk)
 • Grootte: ongeveer 1.442 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om Beneluxlaan 901-909 te verkopen aan HTTV Benelux B.V. Zij willen er een woongebouw van maken met zo'n 200 huurappartementen. Ook is er plek voor publiekgerichte en wijkondersteunende functies en komen er 87 parkeerplaatsen in een parkeervoorziening.

Vervaltermijn

 • 14 juni 2022, 12.00 uur

Publicaties


Perceel grond nabij Nieuwe Vaart 2 in Vleuten

 • Adres: perceel grond nabij Nieuwe Vaart 2 in Vleuten
 • Kadastrale percelen: gemeente Vleuten, sectie E, nummers 839 en 9296 (beide gedeeltelijk)
 • Oppervlakte: circa 235 m²

Voornemen tot uitgifte in erfpacht

 • De gemeente Utrecht is voornemens voormeld object in erfpacht uit te geven aan H.H.G. Glissenaar Beheer B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Vleuten aan de Nieuwe Vaart 2.

Vervaldatum

 • 22 april 2022, 23.59 uur

Publicaties


Ivoordreef

 • Adres: Ivoordreef, Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie F nummers 1402 (geheel) en 2484 (gedeeltelijk)
 • Grootte: ongeveer 22.604 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan een anterieure exploitatieovereenkomst te sluiten met het Samenwerkingsverband Ivoordreef Utrecht (een corporatie en 2 ontwikkelaars). Het gaat om woningbouwontwikkeling aan de Ivoordreef, uitgifte van de grond in erfpacht en verkoop van grond.

Vervaltermijn

 • 19 april 2022, 12.00 uur

Publicaties


Talinnstraat

 • Adres: Talinnstraat, Utrecht
 • Percelen: Gemeente Catharijne, sectie F nummers 3746 (deels)
 • Grootte: ongeveer 2.183 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om een ontwikkelingsovereenkomst te sluiten met corporatie Cazas Wonen (voorheen GroenWest). Het gaat om woningbouwontwikkeling aan de Talinnstraat in Leidsche Rijn (kavel E9) en de uitgifte in erfpacht van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 19 april 2022, 12.00 uur

Publicaties


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl