Koop 1-op-1

Soms verkopen we vastgoed via een openbaar selectieproces. Maar vaak gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is. Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verkoop en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verkopen? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.

Voornemen tot uitgifte in erfpacht nabij Kanaalweg 60 A te Utrecht

 • Adres: nabij Kanaalweg 60 A te Utrecht
 • Nabij Kanaalweg 60 A te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie R, nummers 846, 873, 998, 999 en 1391 (allen gedeeltelijk), ter grootte van circa 1.108 m²

Korte toelichting

 •  De gemeente Utrecht is van plan een overeenkomst te sluiten met Eneco Warmtenetten B.V. voor de vestiging van een opstalrecht voor warmteleidingen.

Vervaltermijn

27 december 2022, 23.59 uur

Publicaties

Publicatie voornemen tot uitgifte in erfpacht nabij Kanaalweg 60 A (pdf, 66 kB)


Verkoop grond (voornemen uitgifte) Nansenlaan en Gasperilaan

 • Adres: Nansenlaan en Gasperilaan in Utrecht
 • Kadastrale percelen gemeente Utrecht, sectie S en nummers 1730 en 1734 bij de Nansenlaan 120 en Gasperilaan 116-128 in Utrecht (in totaal 144 m2)

Korte toelichting

 • Verkoop (voorgenomen uitgifte) is nodig voor het oprichten en bewaren van fietsenbergingen en ingangen aan de Nansenlaan en Gasperilaan.

Vervaltermijn

 • Vrijdag 23 december 2022 om 23.59 uur

Publicaties

Publicatie verkoop grond Nansenlaan en Gasperilaan (pdf, 66 kB)


Voornemen uitgifte gronden Kögllaan 26

 • Adres: Kögllaan 26 
 • Gelegen aan de Kögllaan, (voormalige) scouting locatie herontwikkeling naar woningen in het segment Sociaal, Middenhuur en onzelfstandige studentenwoningen.

Korte toelichting op het voornemen

 • Verplaatsing van de Scouting, bouwrijp en woonrijp maken uit te geven gronden en realisatie van woningen door of namens.

Vervaltermijn

 • 9 december 2022 om 12.00 uur 

Publicaties

Publicatie voornemen tot uitgifte in erfpacht Kögllaan 26 (pdf, 119 kB)


Publicatie voornemen tot verkoop van grond in Utrecht Science Park, ter uitvoering van een ruil

 • Adres: Cambridgelaan te Utrecht
 • Perceel: Gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1492 (gedeeltelijk)
 • Grootte: perceel grond ter grootte van circa 967 m²

Korte toelichting op het voornemen

 • Deze voorgenomen verkoop van grond vindt plaats ter uitvoering van de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de Universiteit Utrecht in een overeenkomst van mei 2022. Onderdeel van het plan is om een voorzieningenstrook aan te leggen ten gunste van het nog te realiseren studentencomplex ‘High Five’ aan de Cambridgelaan.

Vervaltermijn

 • 13 december 2022 23.59 uur

Publicaties

Voornemen tot levering van grond met behulp van ruiling (pdf, 66 kB)

 


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl