Verkoop 1-op-1

We verkopen vastgoed via een openbaar selectieproces. Is er maar 1 serieuze kandidaat? Dan maken we soms 1-op-1-afspraken.

Op deze pagina maken we onze plannen voor 1-op-1-verkoop bekend (bekendmakingen). Bent u het niet eens met een plan? U leest dan in de bekendmaking hoe en tot wanneer u dit ons kunt laten weten. 


Plan om eigendom grond van meerdere adressen aan erfpachters over te dragen 

Datum bekendmaking: 17 mei 2024
Reageren kan tot en met: 6 juni 2024

We zijn van plan de volgende stukken grond over te dragen:

 • Paul Huflaan 12
 • Esther de Boer van Rijklaan 85
 • Shakespearehof 10

Alleen erfpachters kunnen onder bepaalde voorwaarden de grond met eeuwigdurend erfpacht van ons kopen. Dan stopt het erfpachtrecht en wordt u als erfpachter helemaal eigenaar van de grond.  

  Niet eens met dit plan?

  Bent u het niet eens met dit plan? U kunt ons dit tot en met 6 juni laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op eigendom overdragen aan erfpachter'.

  Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de grond in eigendom overdragen aan de erfpachter. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.


  Plan om eigendom grond Paul Cezannehof 13 aan erfpachter over te dragen

  Datum bekendmaking: 13 mei 2024
  Reageren kan tot en met: 2 juni 2024

  We willen het eigendom van het stuk grond op Paul Cezannehof 13 overdragen aan de bewoners die er nu al wonen. Alleen erfpachters kunnen onder bepaalde voorwaarden de grond met eeuwigdurend erfpacht van ons overnemen. Dan stopt het erfpachtrecht en wordt de erfpachter helemaal eigenaar van de grond. 

  Niet eens met dit plan?

  Bent u het niet eens met dit plan? U kunt ons dit tot en met 2 juni 2024 laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op eigendom overdragen aan erfpachter'.

  Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de grond in eigendom overdragen aan de erfpachter. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.


  Plan om eigendom werfkelders Oudegracht 320a, Oudegracht aan de Werf 322 en Oudegracht 324 vast te leggen

  Datum bekendmaking: 2 mei 2024
  Reageren kan tot en met: 22 mei 2024

  Er is subsidie beschikbaar voor het herstellen van kelders in het wervengebied. Het eigendom van de kelders moet hiervoor wel goed vastgelegd zijn. In de wet staat dat een kelder bij het achterliggende gebouw hoort. Bij het Kadaster is dit nu nog niet zo geregistreerd. Daarom willen we dit aanpassen.

  Voor het gebouw aan de Oudegracht 320a, Oudegracht aan de Werf 322 en Oudegracht 324 liggen 3 werfkelders in een stuk grond van de gemeente. We willen het eigendom van de werfkelder vastleggen met een opstalrecht. De enige die hier recht op heeft, zijn de eigenaren van de gebouwen op het adres Oudegracht 320a, Oudegracht aan de Werf 322 en Oudegracht 324. 

  Niet eens met dit plan?

  Bent u het niet eens met dit plan? U kunt ons dit tot en met 22 mei laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op eigendom werfkelders Oudegracht 320a, 322 en 324'.

  Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we het erfpachtrecht aanpassen. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.


  Bekendmaking plan om Croeselaan 213 + 213bis (opnieuw) in erfpacht te geven

  Datum bekendmaking: 1 mei 2024
  Reageren kan tot en met: 21 mei 2024

  Adres: Croeselaan 213 + 213bis
  Gebouw en grond: Gemeente Catharijne, sectie D, nummers 5710 en 10998 (gedeeltelijk)
  Grootte: circa 146 m²

  Korte toelichting

  De gemeente Utrecht (gemeente) is van plan om dit gebouw en deze grond (opnieuw) in erfpacht te geven aan degene die de erfpacht koopt van de huidige erfpachter (hierna: de koper). De koper is de bestuurder van de huidige erfpachter. Het gebouw en de grond moeten worden gebruikt voor 1 bedrijfsruimte op de begane grond en 1 woning op de verdiepingen.

  De gemeente vindt dat op basis van objectieve, redelijke eisen, die goed te controleren zijn slechts 1 persoon in aanmerking komt voor het (opnieuw) uitgeven in erfpacht. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid). 

  De koper is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen:

  • De gemeente is eigenaar van het gebouw en de grond. In 1931 heeft de gemeente het gebouw (nr. 5710) in erfpacht uitgegeven. Het erfpachtrecht zou in 2005 eindigen, sindsdien is de erfpacht stilzwijgend doorgelopen. Er is dus sprake van een bestaande erfpacht.
  • De gemeente vindt het onwenselijk dat het erfpachtrecht door blijft lopen en wenst onder nieuwe voorwaarden tot heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht over te gaan. Dat sluit aan bij het actuele beleid van de gemeente.
  • Voor heruitgifte is de huidige erfpachter, althans de door de huidige erfpachter beoogde koper, de enige serieuze gegadigde. Ook dit sluit aan bij het actuele beleid van de gemeente om bij heruitgifte uit te geven aan de zittende erfpachter.
  • De gemeente is sinds 2005 (met pauzes) met de huidige erfpachter in overleg over het (opnieuw) uitgeven in erfpacht. In die tijd zijn er verschillende afspraken gemaakt met de huidige erfpachter. Uiteindelijk is afgesproken dat de huidige erfpachter de erfpacht zal verkopen aan de koper. Daarna zal de gemeente het gebouw opnieuw in erfpacht uitgeven aan de koper. Ook zal een kleine strook grond aan de achterzijde van het gebouw (een gedeelte van nr. 10998) in erfpacht worden uitgegeven. De huidige erfpachter gebruikt die strook grond nu ook al. Door de uitgifte in erfpacht aan de koper, wordt het gebruik van dit perceel gelegaliseerd.
  • Het gebouw is door de vorige erfpachters gebouwd en betaald. De huidige erfpachter heeft voor het gebouw betaald toen hij de erfpacht kocht. Als de gemeente de erfpacht opzegt, moet de gemeente aan de erfpachter betalen wat het gebouw waard is. 
  • De ervaring leert dat de beëindiging van een erfpachtrecht en de afwikkeling van de vergoeding veelal een langdurig en kostbaar traject is en daarom voor de gemeente onwenselijk.
  • Gelet op het voorgaande zijn de huidige erfpachter en de koper niet te vergelijken met andere personen die de erfpacht misschien willen hebben. Er is daardoor geen sprake van gelijke gevallen.

  Bent u het niet eens met dit plan? Laat het ons dit dan weten vóór 21 mei, 23.59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan erfpacht Croeselaan 213 en 213 bis".

  Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente het gebouw en de grond (opnieuw) in erfpacht geven. U kunt in dat geval geen proces meer kunt starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). 

  De gemeente zal uw reactie beoordelen. 

  Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

  1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over het (opnieuw) in erfpacht geven aan de koper.
  2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor het in erfpacht geven aan de koper. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
   Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het gebouw  en de grond in erfpact geven aan de koper. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

  Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


  Plan om grond nabij Wilgenrooslaan 2 te verkopen

  Datum bekendmaking: 30 april 2024
  Reageren kan tot en met: 20 mei 2024

  Adres: stuk grond nabij Wilgenrooslaan 2 te Vleuten
  Stuk grond]: Gemeente Vleuten, sectie E, nummer 9247 (gedeeltelijke) 
  Grootte: 49 m²
  Waar: het perceel tussen het kanaal en het perceel met het adres Wilgenrooslaan 2 te Vleuten.

  Korte toelichting

  We zijn van plan om dit stuk grond te verkopen aan de eigenaar van Wilgenrooslaan 2 te Vleuten.

  We vinden dat alleen de eigenaar van Wilgenrooslaan 2 te Vleuten aan de voorwaarden voor verkoop voldoet, omdat:   

  • Het te verkopen stuk grond ligt naast het perceel dat al in eigendom is van de eigenaar van Wilgenrooslaan 2 in Vleuten.
  • Bij de verkoop wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande heldere perceelgrenzen van de hoofdpercelen.
  • Alleen bewoners die direct aan het te verkopen stuk grond wonen komen in aanmerking voor verkoop van de grond. Het stuk grond is alleen toegankelijk vanaf de woning van de Wilgenrooslaan 2

  We hebben objectieve, redelijke en toetsbare eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. Als gemeente mogen we hier voor een groot deel ook zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

  Bent u het niet eens met de verkoop die wij van plan zijn? U kunt ons dit tot en met 20 mei 2024 laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan verkoop stuk grond nabij Wilgenrooslaan 2 in Vleuten".

  Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen wij het stuk grond verkopen aan de eigenaar van het perceel met het adres Wilgenrooslaan 2 in Vleuten. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen. 

  We beoordelen uw reactie. 

  Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

  1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat we de verkoop aan de eigenaar van het perceel met het adres Wilgenrooslaan 2 in Vleuten opnieuw bekijken.
  2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 dagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verkoop aan de eigenaar van het perceel met het adres Wilgenrooslaan 2 in Vleuten. U doet dat door een kort geding tegen ons te starten.

  Hebben wij binnen 20 dagen geen dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het stuk grond verkopen aan de eigenaar van het perceel met het adres Wilgenrooslaan 2 in Vleuten. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

  Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


  Plan om voor Pelikaanstraat 34 BIS een opstalrecht te geven

  Datum bekendmaking: 29 april 2024
  Reageren kan tot en met: 20 mei 2024

  Adres: Pelikaanstraat 34 BIS
  Gebouw: Gemeente Tolsteeg, deel B, nummer 3534 (voorheen 3435 gedeeltelijk)
  Grootte: 35 m2
  Waar: Ruimtes onder de trambaan, ter hoogte van Pelikaanstraat 34 BIS, op de hoek met de Roerdompstraat

  We zijn van plan om voor dit gebouw een opstalrecht te geven aan ODF. Blijkt het niet mogelijk om een opstalrecht te geven? Dan verhuren we het aan ODF.

  We vinden ODF de enige geschikte kandidaat, omdat:

  • de gemeente in deze ruimte een netstation wil voor een glasvezelnetwerk;
  • de gemeente een glasvezelnetwerk (voor internet, tv en telefonie) belangrijk vindt voor economische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen in de stad;
  • ODF glasvezelnetwerken aanlegt naar woningen en bedrijven;
  • de gemeente met ODF afspraken heeft gemaakt om samen te werken aan de aanleg van een glasvezelnetwerk in een deel van Utrecht;
  • ODF op dit moment de enige aanbieder is die het glasvezelnetwerk op deze plek kan aanleggen.

  We hebben objectieve, redelijke en toetsbare eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. Als gemeente mogen we hier voor een groot deel ook zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

  Bent u het niet eens met het geven van een opstalrecht? U kunt ons dit tot en met 20 mei 2024 laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan opstalrecht Pelikaanstraat". 

  Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we voor het gebouw het opstalrecht geven. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

  We beoordelen uw reactie.  

  Er zijn dan 2 situaties mogelijk:  

  1.  Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat we de verhuur aan ODF opnieuw bekijken. 
  2.  Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 dagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor opstalrecht aan ODF. U doet dat door een kort geding tegen ons te starten. 

  Hebben wij binnen 20 dagen geen dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij voor het gebouw een opstalrecht geven aan ODF. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen. 

  Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


  Hulp en contact Vastgoedgunningen

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  vastgoedgunningen@utrecht.nl