Verkoop 1-op-1

Uitgangspunt is dat we vastgoed verkopen via een openbaar selectieproces. Maar soms gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is. Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verkoop en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verkopen? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.


Bekendmaking plan om grond aan erfpachter(s) te verkopen

Erfpachters kunnen onder bepaalde voorwaarden de grond met eeuwigdurend erfpacht van de gemeente kopen. De grond in eigendom van de gemeente heet ‘bloot-eigendom’. Door het eigendom van het perceel te kopen eindigt het erfpachtrecht en wordt de erfpachter volledig eigenaar van de grond. De enige die hiervoor in aanmerking komt is de huidige erfpachter.

We zijn van plan de volgende stukken grond te verkopen:

 • Etna 15 (datum bekendmaking: 01-06-2023)
 • Musicalkade 1 (datum bekendmaking: 01-06-2023)
 • Klifrakplantsoen 84 (datum bekendmaking: 01-06-2023)
 • Akkrumerraklaan 2 (datum bekendmaking: 01-06-2023)
 • Uilvlinder 10 (datum bekendmaking: 01-06-2023)

Niet eens met dit plan?

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten binnen 20 dagen na de datum van de bekendmaking. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op verkoop aan erfpachter'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de grond verkopen. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.


Bekendmaking plan om Piet Heinstraat 30 te verkopen

Datum bekendmaking: 23 mei 2023
Reageren vóór: 12 juni 2023

Adres: Piet Heinstraat 30
Stuk grond: Gemeente Abstede, sectie D, nummer 5389
Grootte: circa 33 m²

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om dit stuk grond te verkopen aan de toekomstige eigenaren van Piet Heinstraat 30.

 

De gemeente vindt dat alleen de toekomstige eigenaren van de Piet Heinstraat 30 aan de voorwaarden voor verkoop voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Toekomstige eigenaren van de Piet Heinstraat 30 zijn de enige serieuze kandidaten omdat:

 • zij vanaf de passeerdatum 1 juni 2023 de nieuwe eigenaren zijn van het perceel.
 • bij verkoop van snippergroen zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de thans bestaande, heldere perceelgrenzen van het hoofdperceel en alleen bewoners die direct aan het te verkopen perceel grond wonen in aanmerking komen voor uitgifte van de grond;
 • de te verkopen strook snippergroen grenst aan het perceel ligt dat na 1 juni 2023 in eigendom is van de eigenaren van Piet Heinstraat 30.
 • afgezien van de toekomstige eigenaren van Piet Heinstraat 30 er geen andere bewoners direct aan het te verkopen perceel grond wonen.

Bent u het niet eens met de verkoop die wij van plan zijn? Laat ons dit dan weten vóór 12 juni 2023, 23.59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: ”Reactie op plan verkoop aan de toekomstige eigenaren van Piet Heinstraat 30”.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente het stuk grond verkopen. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

De gemeente zal uw reactie beoordelen. Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over de verkoop aan de toekomstige eigenaren van Piet Heinstraat 30.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verhuur aan de toekomstige eigenaren van Piet Heinstraat 30. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het stuk grond verkopen aan de toekomstige eigenaren van Piet Heinstraat 30. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.

 

 

Publicatie voornemen tot vestiging opstalrechten plinten Moreelsehoek

Datum bekendmaking: 22 mei 2023
Reageren vóór: 10 juni 2023

Adres: Plinten Moreelsehoek te Utrecht
Stukken grond: kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie D, nummers 7926, 7927 (geheel), 11069, 10526, 10789 (gedeeltelijk).

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om op de genoemde percelen een aantal opstalrechten te vestigen met als opstalgerechtigde Hoog Catharijne Mall of the Netherlands B.V.(“ Hoog Catharijne”). Deze vestiging van opstalrechten heeft relatie met de uitgifte in erfpacht van de betreffende percelen aan Hoog Catharijne voor onder andere het plaatsen en de instandhouding van vetvangputten, sculpturen en steunpunten ten behoeve van een overbouwing.

Het voornemen van de uitgifte in erfpacht aan Hoog Catharijne is al op 7 december 2022 gepubliceerd.

 

We vinden dat alleen Hoog Catharijne aan de voorwaarden voor opstalgerechtigde voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. We mogen daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Hoog Catharijne komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

Hoog Catharijne erfpachter is van winkelcentrum Hoog Catharijne en tussen de gemeente en Hoog Catharijne is in 2008 een Bilaterale Ontwikkelovereenkomst gesloten waarin onder meer is afgesproken dat Hoog Catharijne het winkelcentrum zal herontwikkelen. Onderdeel daarvan was dat de plinten van onder andere de randen van het winkelcentrum Hoog Catharijne aan de kant van de Moreelsepark aangeheeld moesten worden. Daarbij moesten de onderbouwingen onder de eerste verdieping dicht gezet worden. Om dit mogelijk is het noodzakelijk dat er een aantal opstalrechten gevestigd worden in relatie tot de uitgifte in erfpacht van deze gronden.

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan weten vóór 10 juni 2023, 23.59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: ”Reactie op voorgenomen vestiging opstalrecht".

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente doorgaan met dit plan. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verlopen doordat u te laat bent)

Met deze publicatie geven we uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.


Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl