Koop 1-op-1

Soms verkopen we vastgoed via een openbaar selectieproces. Maar vaak gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is. Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verkoop en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verkopen? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.

Publicatie voornemen tot verkoop grond naast Professor Bronkhorstlaan 22

 • Adres: Professor Bronkhorstlaan 22, Vleuten
 • Perceel: kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie F, nummer 7926 (ged).
 • Grootte: 124 m2

Korte toelichting op het voornemen:

De gemeente is van plan voormeld object, te verkopen aan de eigenaren van Professor Bronkhorstlaan 22.

Datum van publicatie: 19 januari 2023
Einddatum van publicatie: 8 februari 2023

Gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts 1 serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop, namelijk de eigenaren van Professor Bronkhorstlaan 22. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.  

De eigenaren van Professor Bronkhorstlaan 22 komen als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

 • bij verkoop van snippergroen zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de thans bestaande, heldere perceelgrenzen van het hoofdperceel en alleen bewoners die direct aan het te verkopen perceel grond wonen in aanmerking komen voor uitgifte van de grond
 • de te verkopen strook snippergroen grenst aan het perceel ligt dat in eigendom is van de eigenaren van Professor Bronkhorstlaan 22
 • afgezien van de eigenaren van Professor Bronkhorstlaan 22 er geen andere bewoners direct aan het te verkopen perceel grond wonen.

Bent u het niet eens met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk voor 8 februari 2023, 23.59 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoedgunningen@utrecht.nl, onder vermelding van ”Reactie op voornemen verkoop Professor Bronkhorstlaan 22”. Indien u te laat bent, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten  en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en de eigenaren van Professor Bronkhorstlaan 22 hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de huurovereenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

 1. De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de verkoop aan de eigenaren van Professor Bronkhorstlaan 22 zal heroverwegen.
 2. De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn geven van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en de eigenaren van Professor Bronkhorstlaan 22 hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de huurovereenkomst zou worden opgekomen.

Bij vragen, neem contact op met vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Publicatie voornemen tot verkoop grond bij Fortlaan 4

 • Adres: bij Fortlaan 4 te Utrecht
 • Perceel: kadastraal bekend gemeente Zuilen, sectie B, nummer 4882 (gedeeltelijk)

Korte toelichting op het voornemen:

De gemeente is van plan om grond bij de Fortlaan 4 ter grootte van circa 399 m2 te verkopen aan de eigenaren van de Fortlaan 4.

Datum van publicatie: 16 januari 2023
Einddatum van publicatie: 4 februari 2023

Gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop, namelijk de eigenaar van de Fortlaan 4. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt. 

De eigenaar van de Fortlaan 4 komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

 • bij verkoop van snippergroen zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de al bestaande, heldere perceelgrenzen van het hoofdperceel en alleen bewoners die direct aan het te verkopen perceel grond wonen in aanmerking komen voor uitgifte van de grond;
 • afgezien van de eigenaar van Fortlaan 4 er geen andere bewoners direct aan het beoogde perceel grond wonen.
 • de eigenaar van de Fortlaan 4 maakt reeds gebruik van het te verkopen perceel.

 

Bent u het niet eens met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk voor 4 februari 2023, 23.59 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoedgunningen@utrecht.nl, onder vermelding van ”Reactie op voornemen verkoop Fortlaan 4”. Indien u te laat bent, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten  en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en eigenaar van de Fortlaan 4 hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de huurovereenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

 1. De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de verkoop aan eigenaar van de Fortlaan 4 zal heroverwegen.
 2. De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn geven van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en eigenaar van de Fortlaan 4 hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de huurovereenkomst zou worden opgekomen.

Bij vragen, neem contact op met vastgoedgunningen@utrecht.nl.

 


Publicatie voornemen tot verkoop perceel grond bij Mariastraat 13

 • Adres: bij Mariastraat 13, Utrecht

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om grond bij Mariastraat 13, ter grootte van 17 m² te verkopen aan de eigenaren van Mariastraat 13.

Datum van publicatie: 9 januari 2023
Einddatum van publicatie: 29 januari 2023

Publicatie


Voornemen tot uitgifte in erfpacht perceel grond nabij Jagerskade 12, 13 en 15 te Utrecht

 • Adres: Jagerskade 12, 13 en 15 te Utrecht
 • Percelen: kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie H, nummers 2293 en 2671 (beiden ged.) en kadastraal bekend gemeente Lauwerecht, sectie B, nummer 8016 (ged.)
 • Grootte: ter grootte van circa 435 m2

Korte toelichting op het voornemen

De gemeente Utrecht is voornemens voormeld object, ter grootte van 435 m² in erfpacht uit te geven aan een aangrenzend erfpachter voor de realisatie van een nieuwbouwplan bestaande uit onder andere 67 koopappartementen.

Datum van publicatie: 10 januari 2023
Einddatum van publicatie: 30 januari 2023

Publicatie

Publicatie voornemen tot uitgifte in erfpacht perceel grond nabij Jagerskade 12, 13 en 15 (pdf, 140 kB)


Voornemen tot verkoop Haarzichtlaan 114

 • Adres: Haarzichtlaan 114
 • Kadastraal bekend gemeente Vleuten, sectie E, nummers 8593 en 9394 (beiden gedeeltelijk)
 • Grootte: circa 62 m2

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is voornemens voormeld object, ter grootte van circa 62 m² te verkopen aan de eigenaren van de Haarzichtlaan 114 in Vleuten.

Datum van publicatie: 9 januari 2023
Einddatum van publicatie: 29 januari 2023

Publicatie

Publicatie voornemen verkoop Haarzichtlaan 114 (pdf 110 kB)

 


Voornemen tot verkoop Emmalaan 23

 • Adres: Emmalaan 23
 • Kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie C, nummer 8695 (gedeeltelijk)
 • Grootte: ongeveer 36 m2

 

Korte toelichting

De gemeente Utrecht (“de gemeente”) is voornemens voormeld object, ter grootte van circa 36 m² te verkopen aan de eigenaar van de Emmalaan 23 in Utrecht.

Datum van publicatie: 9 januari 2023
Einddatum van publicatie: 29 januari 2023

Publicatie

Publicatie voornemen verkoop Emmalaan 23 (pdf, 103 kB)

 


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl