Verhuur 1-op-1

We verhuren vastgoed via een openbaar selectieproces. Is er maar 1 serieuze kandidaat? Dan maken we soms 1-op-1-afspraken.

Op deze pagina maken we onze plannen voor 1-op-1-verhuur bekend (bekendmakingen). Bent u het niet eens met een plan? U leest dan in de bekendmaking hoe en tot wanneer u dit ons kunt laten weten.


Plan om een loods aan de Sophialaan 7-31 te verhuren

Datum bekendmaking: 12-7-2024
Reageren kan tot en met: 1-8-2024

Adres: Sophialaan 7-31
Gebouw/stuk grond: Gemeente Utrecht, deel E, nummer 295
Grootte: 2400 m²

Ingangsdatum: datum van eigendomsoverdracht aan de gemeente
Huurprijs: € 12.750 per maand.

Waar: Voorbij de entree van het terrein de Trip, de tweede loods achter het kantoorpand.

We zijn van plan om het gebouw te verhuren aan De Kaai B.V. De Kaai B.V. zal dit alleen gebruiken als tijdelijke opslagruimte voor materieel.

We vinden De Kaai B.V. de enige geschikte kandidaat, omdat:

 • De Kaai B.V. de huidige eigenaar is van het gebouw en de gemeente het gebouw in eigendom krijgt om circulaire activiteiten op die locatie te ontplooien.
 • Tot dat de planvorming klaar is en de ontwikkeling van start kan gaan is er de mogelijkheid om het gebouw tijdelijk te verhuren.
 • De Kaai B.V. heeft als huidige eigenaar van het gebouw aangegeven het gebruik tijdelijk voort te willen zetten met een huurovereenkomst totdat de Kaai B.V. naar haar nieuwe locatie kan verhuizen.
 • De gemeente alleen tijdelijk wenst te verhuren voor maximaal een jaar met een tussentijdse beëindigingsmogelijkheid en met zo min mogelijke investeringen en kosten.
 • De Kaai B.V. heeft aangegeven te kunnen instemmen met de tijdelijkheid vereisten.
 • De Kaai B.V. als huidige gebruiker haar gebruik kan voortzetten en geen aanvullende investeringen hoeft te doen in het gehuurde die gezien de korte duur ook nooit terugverdiend kunnen worden.

We hebben objectieve, redelijke en toetsbare eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. Als gemeente mogen we hier voor een groot deel ook zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Bent u het niet eens met de verhuur die wij van plan zijn? U kunt ons dit tot en met 1-8-2024 laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan verhuur Sophialaan 7-31".

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we het verhuren. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

We beoordelen uw reactie. 

Er zijn dan 2 situaties mogelijk:
1.    Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat we de verhuur aan De Kaai B.V. opnieuw bekijken.
2.    Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 dagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verhuur aan De Kaai B.V. U doet dat door een kort geding tegen ons te starten.

Hebben wij binnen 20 dagen geen dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het verhuren aan De Kaai B.V. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Plan om straatkelders 0298 en 0299 ter hoogte van Choorstraat 3 te verhuren

Datum bekendmaking: 12-07-2024
Reageren kan tot en met: 01-08-2024

Adres: straatkelders 289 en 299 ter hoogte Choorstraat 3 te Utrecht
Gebouw: Gemeente Utrecht, sectie C, nummer 6765

Grootte: ongeveer 57 m² verhuurbaar vloeroppervlak

De gemeente Utrecht is van plan om deze straatkelders 0298 en 0299 te verhuren aan Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief. De straatkelders maken namelijk onderdeel uit van het gebouw gelegen aan de Choorstraat 3 – Massegast 6 en 8 – Oudegracht 167. Dat gebouw verhuurt de gemeente al aan Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief. De straatkelders hebben geen eigen ingang en zijn alleen toegankelijk via het gebouw dat de Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief huurt.

We vinden Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief de enige geschikte kandidaat, om de volgende redenen:

 • De straatkelders zijn onlosmakelijk verbonden aan het gebouw dat al verhuurd is aan Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief.
 • Hierdoor zijn de straatkelders alleen toegankelijk via het gebouw dat Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief huurt. Daardoor kunnen we de kelder niet verhuren zonder toestemming van Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief. Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief zal hier geen toestemming voor verlenen vanwege haar bijzonder specifieke functie als museum.
 • De verhuring van de straatkelders zorgt voor een betere invulling van het programma van eisen van Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief.

We hebben objectieve, redelijke en toetsbare eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. Als gemeente mogen we hier voor een groot deel ook zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Bent u het niet eens met de verhuur die wij van plan zijn? U kunt ons dit tot en met 01-08-2024 laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan verhuur straatkelder 0298 en 0299 aan Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief".

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de kelders verhuren. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.   

We beoordelen uw reactie. 

Er zijn dan 2 situaties mogelijk:
1.    Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat we de verhuur aan Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief opnieuw bekijken.
2.    Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 dagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verhuur aan Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief. U doet dat door een kort geding tegen ons te starten.

Hebben wij binnen 20 dagen geen dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij de kelders verhuren aan Stichting Literatuurmuseum & Literatuur Archief. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Plan om Laan van Maarschalkerweerd 13C te verhuren en een opstalrecht te geven

Datum bekendmaking: 1 juli 2024
Reageren kan tot en met: 21 juli 2024

Adres: Laan van Maarschalkerweerd 13C, Utrecht
Gebouw/stuk grond: Gemeente UTRECHT, deel/gedeelte O, nummer 1378
Grootte: ca. 736 m² (of de grootte die blijkt na definitieve kadastrale splitsing, vorming en controle)
Waar: Gelegen dichtbij de Laan van Maarschalkerweerd 13C te Utrecht op gemeentelijk sportpark Zoudenbalch. 

We zijn van plan om dit stuk grond te verhuren en een opstalrecht te geven aan V.V. Domstad (voorheen Domstad Majella). V.V. Domstad zal dit alleen gebruiken als ondergrond voor haar opstallen (kantine met terras, schakelkast licht, lichtmasten met ondergrondse kabels).

We vinden V.V. Domstad de enige geschikte kandidaat, omdat:

 • V.V. Domstad voor eigen rekening en risico in het verleden op het stuk grond diverse opstallen heeft gerealiseerd en deze lang in gebruik heeft voor onder meer trainingen, wedstrijden en toernooien voor voetbal.
 • V.V. Domstad met de gemeente ook een overeenkomst heeft voor het gebruik van de voetbalvelden op het sportpark waarvan het stuk grond deel uitmaakt.
 • Het verhuren van het stuk grond en het vestigen van het huurafhankelijke opstalrecht de feitelijke vastlegging is wat tussen de gemeente en V.V. Domstad al gold.

We hebben objectieve, redelijke en toetsbare eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. Als gemeente mogen we hier voor een groot deel ook zelf over beslissen (beleidsvrijheid). 

Bent u het niet eens met de verhuur en geven van een opstalrecht? U kunt ons dit tot en met 21 juli 2024 laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan verhuur en opstalrecht Laan van Maarschalkerweerd 13C". 

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we het stuk grond verhuren en het opstalrecht geven. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.  

We beoordelen uw reactie.  

Er zijn dan 2 situaties mogelijk:  

 1.  Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat we de verhuur en opstalrecht geven aan V.V. Domstad opnieuw bekijken. 
 2.  Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 dagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verhuur en opstalrecht geven aan V.V. Domstad. U doet dat door een kort geding tegen ons te starten. 

Hebben wij binnen 20 dagen geen dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het grond verhuren en een opstalrecht geven aan V.V. Domstad. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen. 

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Plan om de verhuur van de Burgemeester Verderlaan 17 te verlengen

Datum bekendmaking: 17 juni 2024
Reageren kan tot en met: 7 juli 2024

Adres: Burgemeester Verderlaan 17
Gebouw: Gemeente Utrecht, sectie  V, nummer 486

We zijn van plan om de verhuur tijdelijk te verlengen van een deel van dit gebouw aan Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht en Stichting Lokalis. We verhuren dit gedeelte van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Burgemeester Verderlaan 17 sinds november 2018 aan Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht en Stichting Lokalis. Onze plannen voor herontwikkeling hebben vertraging opgelopen. We verwachten te starten per 1 januari 2026. Daarom zijn we van plan om de huurovereenkomst opnieuw tijdelijk te verlengen tot 31 december 2025. 

We vindenStichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht/Stichting Lokalis de enige geschikte kandidaat, omdat:

 • De ruimte al aan de deze partij wordt verhuurd.
 • De verlenging maar voor 1 jaar geldt.

We hebben objectieve, redelijke en toetsbare eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. Als gemeente mogen we hier voor een groot deel ook zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Bent u het niet eens met de verlenging van de verhuur die wij van plan zijn? U kunt ons dit tot en met 7 juli laten weten. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan verhuur Burgemeester Verderlaan 17". Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de verhuur verlengen van het gebouw. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

We beoordelen uw reactie. 

Er zijn dan 2 situaties mogelijk:
1.    Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat we de verlenging van verhuur aan Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht/Stichting Lokalis opnieuw bekijken.
2.    Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 dagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verlenging van de verhuur aan Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht/Stichting Lokalis U doet dat door een kort geding tegen ons te starten.

Hebben wij binnen 20 dagen geen dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij de verhuur van het gebouw verlengen aan Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht/Stichting Lokalis. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl