Verhuur 1-op-1

Uitgangspunt is dat we vastgoed verhuren via een openbaar selectieproces. Maar soms gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is.

Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verhuur en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verhuren? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.


Publicatie voornemen tot verlenging huurovereenkomst Qbuzz B.V. – Uppsalalaan 9

Datum bekendmaking: 21 september 2023
Reageren kan tot en met: 11 oktober 2023

Adres: Uppsalalaan 9
Gebouw/stuk grond: Gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1514 A2 gedeeltelijk
Periode van verhuur: 8 december 2023 t/m 7 december 2025

Korte toelichting

Het pand aan de Uppsalalaan 9 wordt momenteel al door Qbuzz B.V. van de gemeente Utrecht (de gemeente) gehuurd. De gemeente is van plan om de bestaande huurovereenkomst te verlengen. Qbuzz verzorgt op dit moment het streekvervoer in Utrecht. De provincie Utrecht heeft Qbuz aangewezen om ook voor de komende 2 jaar het streekvervoer te leveren. Het bestaande gebruik als chauffeursverblijf ten behoeve van een busonderneming wordt niet aangepast. Gemeente en Qbuzz B.V. zijn van plan om deze huurovereenkomst te verlengen per 8 december 2023.

De gemeente vindt dat alleen Qbuzz B.V. aan de voorwaarden voor het aangaan van de verlenging van de bestaande huurovereenkomst voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Qbuzz B.V. is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen:

 • zij de zittende huurder is met een huurovereenkomst die 8 december 2023 afloopt en de gemeente de huurovereenkomst wil verlegen
 • Qbuzz is aangewezen door de Provincie Utrecht als partij om streekvervoer te leveren voor de komende 2 jaar
 • Qbuzz B.V. het streekvervoer in Utrecht verzorgt en daarbij gebruik moet kunnen maken van de chauffeursverblijven.

Volledigheidshalve benadrukt de gemeente dat als het plan om de verlenging van de huurovereenkomst om wat voor reden dan ook geen doorgang zou vinden, de huidige huurovereenkomst tussen gemeente en Qbuzz B.V. in beginsel blijft doorlopen en het gehuurde dus niet op de markt komt. Volledigheidshalve wenst de gemeente het plan om de verlenging van de huurovereenkomst met Qbuzz B.V. wel kenbaar te maken.

Bent u het niet eens met het plan om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met de huidige huurder? Laat ons dit dan weten. Dat kan tot en met 11 oktober, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op plan nieuwe huurovereenkomst Qbuzz B.V.'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente de nieuwe huurovereenkomst sluiten met de huidige huurder. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent).

De gemeente zal uw reactie beoordelen. Er zijn dan 2 situaties mogelijk:

 1. We zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over het sluiten van de nieuwe huurovereenkomst met de huidige huurder.
 2. We zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst met de huidige huurder. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen we een nieuwe huurovereenkomst sluiten met de huidige huurder. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Publicatie voornemen tot verlenging huurovereenkomst Qbuzz B.V. - Dichtersbaan 11

Datum bekendmaking: 21 september 2023
Reageren kan tot en met: 11 oktober 2023

Adres: Dichtersbaan 11
Gebouw/stuk grond: Gemeente Catharijne, sectie D, nummer 9097 gedeeltelijk
Periode van verhuur: 8 december 2023 t/m 7 december 2025

Korte toelichting

Het pand aan de Dichtersbaan 11 wordt momenteel al door Qbuzz B.V. van de gemeente Utrecht (de gemeente) gehuurd. De gemeente is van plan om de bestaande huurovereenkomst te verlengen. Qbuzz verzorgt op dit moment het streekvervoer in Utrecht. De provincie Utrecht heeft Qbuz aangewezen om ook voor de komende 2 jaar het streekvervoer te leveren. Het bestaande gebruik als chauffeursverblijf ten behoeve van een busonderneming wordt niet aangepast. Gemeente en Qbuzz B.V. zijn van plan om deze huurovereenkomst te verlengen per 8 december 2023.

De gemeente vindt dat alleen Qbuzz B.V. aan de voorwaarden voor het aangaan van de verlenging van de bestaande huurovereenkomst voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Qbuzz B.V. is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen:

 • zij de zittende huurder is met een huurovereenkomst die 8 december 2023 afloopt en de gemeente de huurovereenkomst wil verlegen
 • Qbuzz is aangewezen door de Provincie Utrecht als partij om streekvervoer te leveren voor de komende 2 jaar
 • Qbuzz B.V. het streekvervoer in Utrecht verzorgt en daarbij gebruik moet kunnen maken van de chauffeursverblijven.

Volledigheidshalve benadrukt de gemeente dat als het plan om de verlenging van de huurovereenkomst om wat voor reden dan ook geen doorgang zou vinden, de huidige huurovereenkomst tussen gemeente en Qbuzz B.V. in beginsel blijft doorlopen en het gehuurde dus niet op de markt komt. Volledigheidshalve wenst de gemeente het plan om de verlenging van de huurovereenkomst met Qbuzz B.V. wel kenbaar te maken.

Bent u het niet eens met het plan om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met de huidige huurder? Laat ons dit dan weten. Dat kan tot en met 11oktober, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op plan nieuwe huurovereenkomst Qbuzz B.V.'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente de nieuwe huurovereenkomst sluiten met de huidige huurder. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent).

De gemeente zal uw reactie beoordelen. Er zijn dan 2 situaties mogelijk:

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over het sluiten van de nieuwe huurovereenkomst met de huidige huurder.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst met de huidige huurder. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij een nieuwe huurovereenkomst sluiten met de huidige huurder. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Bekendmaking plan nieuwe bruikleenovereenkomst Oudegracht 167 te Utrecht

Datum bekendmaking: 6 september 2023
Reageren vóór: 26 september 2023

Adres: Oudegracht 167 te Utrecht
Stuk grond: Centrum, sectie G, nummers 6765
Periode van bruikleen: onbepaalde tijd met 1 maand opzegtermijn, uiterlijk tot startdatum bouwproject

Korte toelichting

Het object Oudegracht 167 (kelder, 1e, 2e, 3e en 4e verdieping)  te Utrecht kan momenteel niet verhuurd worden vanwege de vooronderzoeken voor de herontwikkeling van Magazijn de Zon. De gemeente is van plan om ten aanzien van het object een bruikleenovereenkomst aan te gaan met aannemingsbedrijf Gebroeders de Leeuw. Aannemingsbedrijf Gebroeders de Leeuw is de aannemer die door de gemeente gecontracteerd is om het herstel aan de werfkelders uit te voeren. Hierdoor is aannemingsbedrijf Gebroeders de Leeuw structureel voor en in Magazijn de Zon aan het werk om het herstel aan de werfkelders uit te voeren. Omdat zij structureel aanwezig moeten zijn in het pand en de gemeente het pand wil beschermen tegen kraak wil de gemeente de verantwoordelijkheid van het beheer middels een bruikleenovereenkomst vastleggen met aannemingsbedrijf Gebroeders de Leeuw. Het is niet toegestaan de verdiepingen actief te gebruiken, met uitzondering van één enkele ruimte op de 4e verdieping om het pand te beheren.

De gemeente vindt dat alleen aannemingsbedrijf Gebroeders de Leeuw aan de voorwaarden voor het aangaan van een nieuwe bruikleenovereenkomst voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Gebroeders de Leeuw is de enige serieuze kandidaat omdat:

 • Zij de gecontracteerd aannemer is die actief in het wervengebied voor de Oudegracht 167 (Magazijn de Zon) aan het werk is.
 • Zij in en om het pand aanwezig moeten zijn voor het herstel van de werfkelder bij de Oudegracht 167

Zij middels de bruikleenovereenkomst direct op het werk zitten en dagelijks toezicht kunnen houden op het object en kan beschermen tegen kraak

Bent u het niet eens met het plan om een nieuwe bruikleenovereenkomst te sluiten met Gebroeders de Leeuw? Laat ons dit dan weten vóór 26 september 2023, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: ”Reactie op plan nieuwe bruikleenovereenkomst Gebroeders de Leeuw.”

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente de nieuwe bruikleenovereenkomst sluiten met aannemingsbedrijf Gebroeders de Leeuw. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent).

De gemeente zal uw reactie beoordelen.

Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over het sluiten van de nieuwe bruikleenovereenkomst met aannemingsbedrijf Gebroeders de Leeuw.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor het sluiten van een nieuwe bruikleenovereenkomst met aannemingsbedrijf Gebroeders de Leeuw. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij een nieuwe bruikleenovereenkomst sluiten aannemingsbedrijf Gebroerders de Leeuw. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl


Bekendmaking plan nieuwe huurovereenkomst perceel naast Admiraal van Gentstraat 51A, 51A BS te Utrecht

Datum bekendmaking: 10 juli 2023
Reageren vóór: 30 juli 2023

Adres: Perceel naast Admiraal van Gentstraat 51A, 51A BS te Utrecht
Stuk grond: Abstede, sectie C, nummers 6922 (gedeeltelijk) en 7157 Periode van verhuur: 10 jaar

Korte toelichting

Het perceel naast de Admiraal van Gentstraat 51A en 51A bis grenst aan het perceel van Vereniging van Eigenaars Admiraal van Gentstraat 51A en 51A bis. De gemeente is van plan om ten aanzien van het gehuurde naast de Admiraal van Gentstraat 51A en 51A bis een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. Voordat de gemeente het perceel kan verhuren, zullen er rioleringswerkzaamheden in het kader van het project Waterproof Zeeheldenbuurt uitgevoerd worden, waardoor de ingangsdatum van deze overeenkomst afhankelijk is van de afronding van deze werkzaamheden. Het perceel zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als onbebouwde tuin. Het perceel mag niet worden bebouwd.

De gemeente en de Vereniging van Eigenaars aan de Admiraal van Gentstraat 51A en 51A bis zijn van plan om deze nieuwe huurovereenkomst in te laten gaan op de datum dat de rioleringswerkzaamheden zijn opgeleverd.

De gemeente vindt dat alleen Vereniging van Eigenaars aan de Admiraal van Gentstraat 51A en 51A bis te Utrecht aan de voorwaarden voor het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, redelijke eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

De Vereniging van Eigenaars aan de Admiraal van Gentstraat 51A en 51A bis te Utrecht is de enige serieuze kandidaat omdat:

 • Zij de enige eigenaren zijn waarvan het perceel direct grenst aan het perceel van de gemeente en gebruikt kan worden als onbebouwde tuingrond door de eigenaren van de Admiraal van Genstraat 51A en 51A bis.
 • De huurprijs valt binnen de huidige kaders voor snippergroen.

Bent u het niet eens met het plan om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met de eigenaar van het naastgelegen perceel? Laat ons dit dan weten vóór 30 juli, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op plan nieuwe huurovereenkomst Vereniging van Eigenaars Admiraal van Gentstraat 51A en 51A bis.'

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente de nieuwe huurovereenkomst sluiten met de eigenaar van het naastgelegen perceel. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent).

De gemeente zal uw reactie beoordelen. Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

 1. Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over het sluiten van de nieuwe huurovereenkomst met de eigenaar van het naastgelegen perceel.
 2. Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst met de huidige huurder. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
  Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij een nieuwe huurovereenkomst sluiten met de eigenaar van het naastgelegen perceel. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons vragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl