Verhuur 1-op-1

Soms verhuren we vastgoed via een openbaar selectieproces. Maar vaak gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is.

Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verhuur en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verhuren? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.

Voornemen tot verhuur Prins van Oranjehal en parkeerterrein P1

 • Adres: nabij Jaarbeursplein
 • Percelen:  Catharijne, sectie D, nummers 10596, 10579, 10604, 10582, 10602, 10606, 10601 en 10588 (Prins van Oranjehal) nummers 10581, 7466, 10591, 10603, 7151, 10732 (ged.), 8731, 9304 en 8751 (parkeerterrein P1)
 • Gehuurde: de Prins van Oranjehal, bestemd voor het gebruik jaarbeursdoeleinden, en het parkeerterrein P1, bestemd voor parkeergelegenheid voor het gebruik van de hal.
 • Looptijd: een half jaar

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente is van plan om het gehuurde te verhuren aan Jaarbeurs Vastgoed B.V. De Prins van Oranjehal zal door Jaarbeurs worden gebruikt ten behoeve van haar bedrijfsvoering, zijnde jaarbeursdoeleinden, en het parkeerterrein P1 zal door Jaarbeurs worden gebruikt voor parkeergelegenheid voor (het gebruik van) de Prins van Oranjehal.

Vervaltermijn

 • 20 december 23.59

Publicaties


voornemen tot verhuur en vestiging huurafhankelijk opstalrecht Manegelaan

 • Adres: Manegelaan, nabij nummer 1
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie L, nummer 2813
 • Gehuurde: Een perceel grond, groot circa 2.756 m², bestemd voor een Scoutinglocatie in zelfbeheer
 • Looptijd: 20 jaar plus 20 jaar met verlengingsopties

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente is van plan om het gehuurde te verhuren aan Stichting ter Bevordering der Belangen van de Derde Utrechtse Groep van Scouting Nederland (de “Scouting”) en hier een huurafhankelijk opstalrecht te vestigen ten behoeve van de Scouting. De Scouting zal het gehuurde gebruiken als reguliere scoutinglocatie in zelfbeheer.

Vervaltermijn

 • 9 december 2022 om 12.00 uur

Publicaties


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl