Verhuur 1-op-1

Uitgangspunt is dat we vastgoed verhuren via een openbaar selectieproces. Maar soms gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is.

Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verhuur en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verhuren? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.

Bekendmaking plan om Julianaparklaan 1000 (Antje Drijver paviljoen) te verhuren

Datum bekendmaking: 14 maart 2023
Reageren vóór: 4 april

Adres: Julianaparklaan 1000, 3553 HK  Utrecht
Gebouw: een opstal, Gemeente Utrecht, sectie C, nummer 4831
Grootte: ongeveer 86 m² verhuurbare vloeroppervlakte

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om dit gebouw te verhuren aan Stichting Kracht van Zuilen. Stichting Kracht van Zuilen zal dit alleen gebruiken als reguliere welzijnsaccommodatie in zelfbeheer.

De gemeente vindt dat alleen Stichting Kracht van Zuilen aan de voorwaarden voor verhuur voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, eerlijke eisen gebruikt, die goed te bewijzen zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen.

Stichting Kracht van Zuilen is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen.

 • Zij maakt als onderhuurder al gebruik van het gehuurde en heeft daarin geïnvesteerd door onder andere het aanbrengen een nieuw keukenblok met toebehoren.
 • Zij voert de door de gemeente gevraagde maatschappelijke activiteiten al uit. Deze activiteiten richten zich op groen, stimuleren van bewegen, spelen en ontmoeten.
 • Zij is goed bekend in de wijk en haar bewoners en werkt samen met verschillende welzijnsorganisaties in de buurt, wat de maatschappelijke cohesie heeft verstrekt.
 • Vanwege de functie van buurthuiskamer weet zij op een laagdrempelige manier de bezoekers van park en de inwoners van de wijk te binden. 
 • Het gehuurde wordt beheerd en onderhouden met behulp van haar vrijwilligers en ook zorgt zij voor het beheer, onderhoud en schoonmaak van het voor publiek toegankelijk toilet.

Bent u het niet eens met de verhuur die wij van plan zijn? Laat ons dit dan weten vóór 3 april 2023, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan verhuur Julianapark 1000".

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente het gebouw verhuren. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

De gemeente zal uw reactie beoordelen.

Er zijn dan 2 situaties mogelijk.
1.    Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over de verhuur aan Stichting Kracht van Zuilen.
2.    Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verhuur aan Stichting Kracht van Zuilen. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente. Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij het gebouw verhuren aan Stichting Kracht van Zuilen. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Verlengen huurovereenkomst Laan van Maarschalkerweerd 2a

 • Datum bekendmaking: 10 maart 2023
 • Reageren voor: 30 maart 2023
 • Adres: Laan van Maarschalkerweerd 2a (zie plattegronden)
 • Te huren: grond aan de Laan van Maarschalkerweerd 2a (aangegeven op plattegrond), deel van een gebouw
 • Periode van verhuur: 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023, met mogelijkheid om te verlengen

Korte uitleg

De gemeente Utrecht ('wij') en Agterberg Bedrijven B.V. hebben een huurovereenkomst die wettelijk eindigt op 31 maart 2023. Wij willen deze huurovereenkomst verlengen tot en met 31 december 2023 met een mogelijkheid om onder voorwaarden te verlengen. De grond en een deel van het gebouw gebruikt de huurder alleen voor overslag- en bewerkingsactiviteiten voor het inzamelen en verwerken van groenafval dat vrijkomt bij het beheer van de openbare ruimte. Ook is er een kleine kantoorfunctie in het gebouw om deze werkzaamheden te ondersteunen.

Wij vinden dat volgens objectieve, redelijke en toetsbare voorwaarden slechts 1 serieuze kandidaat in aanmerking komt voor de huur: Agterberg Bedrijven B.V. Wij mogen daar ook voor een groot deel zelf over beslissen.

Waarom verlengen we huurovereenkomst met Agterberg Bedrijven B.V.?

Het hele gebied Maarschalkerweerd waar de grond aan de Laan van Maarschalkerweerd 2a onderdeel van is, is in ontwikkeling. Hier voeren we al langere tijd gesprekken over met de aanwezige partijen in dit gebied, waaronder Agterberg Bedrijven B.V. Wij verwachtten op het moment van de huurovereenkomst die nu nog geldt dat de ontwikkelingen voor de Laan van Maarschalkerweerd 2a duidelijker zouden zijn. Dat is nog niet het geval. Daarom kan Achterberg Bedrijven B.V. het perceel toch langer gebruiken en is de einddatum vooralsnog bepaald op 31 december 2023. Na deze einddatum nemen we onder voorwaarden mogelijkheid voor verlenging op.

Waarom is Agterberg Bedrijven B.V. enige serieuze kandidaat?

Totdat de ontwikkelingsplannen duidelijk zijn, willen we de grond verhuren aan een kandidaat die Laan van Maarschalkerweerd 2a:

 • gebruikt voor de verwerking van gemeentelijke en regionale groenstromen
 • meewerkt aan onze wens op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie
 • gebruikt voor activiteiten die passen in het bestemmingsplan en daarvoor de juiste vergunningen heeft 

Agterberg Bedrijven B.V.:

 • maakt van groenafval compost en werkt mee aan duurzame en circulaire economie
 • heeft de nodigde vergunningen hiervoor
 • huurt deze plek al
 • investeerde in Laan van Maarschalkerweerd 2a en richtte de grond zo in dat het geschikt is voor haar bedrijfsvoering die past in het bestemmingsplan en voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden. De grond is maar voor korte termijn te huren, Agterberg Bedrijven B.V. is nu ook al huurder.

Niet eens met verlengen van huuroverBent u het niet eens met het verlengen van de huurovereenkomst? Laat het ons dan weten tot en met 30 maart 2023 23.59 uur. U reageert door een 'spoed dagvaarding' naar ons te sturen.

Ontvangen wij uw kort geding dagvaarding na 30 maart? Dan mogen wij de huurovereenkomst met Agterberg Bedrijven B.V. verlengen. U kunt in dat geval geen proces meer starten of een schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.
eenkomst?


Bekendmaking plan om opslagruimte nummer 10 achter Amsterdamsestraatweg 320 te verhuren

Datum bekendmaking: 3 maart 2023

Reageren vóór: 25 maart 2023

Adres: Amsterdamsestraatweg achter 320, opslagruimte nr. 10
Gebouw: Gemeente Catharijne, sectie B, nummer 8055 ged.
Periode van verhuur: Onbepaalde tijd
Huur: € 451 per jaar

Korte toelichting

De gemeente Utrecht is van plan om de opslag te verhuren aan K.P. Marsman. K.P. Marsman zal dit alleen gebruiken als opslagruimte voor huishoudelijke spullen.

De gemeente vindt dat alleen De heer K.P. Marsman aan de voorwaarden voor verhuur voldoet. Daarvoor hebben we objectieve, eerlijke eisen gebruikt, die goed te bewijzen zijn. De gemeente mag daar ook voor een groot deel zelf over beslissen.

De gemeente heeft achter de onroerende zaak gelegen aan de Amsterdamsestraatweg 320, twaalf opslagruimten in eigendom. Deze opslagruimten waren bedoeld voor de eigenaren/bewoners van de appartementen gelegen aan Amsterdamsestraatweg 320 (nrs. A t/m Q). Deze appartementen hebben namelijk weinig opslagruimte.

K.P. Marsman is de enige serieuze kandidaat om de volgende redenen.

 • De huidige eigenaar van het appartement gelegen aan de Amsterdamsestraatweg 320P is nu huurder van de opslagruimte.
 • De heer K.P. Marsman wordt vanaf 1 april 2023 eigenaar van het appartement gelegen aan de Amsterdamsestraatweg 320P te Utrecht.
 • De huidige huurder heeft de huurovereenkomst van de opslagruimte opgezegd.
 • De heer K.P. Marsman heeft aangegeven om de opslagruimte te willen huren. Als toekomstig eigenaar van het appartement gelegen Amsterdamsestraatweg 320P te Utrecht, is hij daardoor de enige serieuze kandidaat.

Bent u het niet eens met de verhuur die wij van plan zijn? Laat ons dit dan weten vóór 24 maart 2023, 23:59 uur. Stuur een e-mail aan vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: "Reactie op plan verhuur Amsterdamsestraatweg achter 320, opslagruimte nr. 10”.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mag de gemeente de opslag verhuren. U kunt in dat geval geen proces meer starten, schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

De gemeente zal uw reactie beoordelen.

Er zijn dan 2 situaties mogelijk.

1.    Wij zijn het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente opnieuw zal nadenken over de verhuur aan de heer K.P. Marsman.
2.    Wij zijn het niet eens met uw reactie. In dat geval kunt u binnen 20 kalenderdagen opnieuw laten weten dat u het niet eens bent met ons plan voor verhuur aan de heer K.P. Marsman. Dit doet u door een kort geding te starten tegen de gemeente.
Hebben wij binnen die 20 dagen geen dagvaarding gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij de opslag verhuren aan de heer K.P. Marsman. U kunt in dat geval geen proces meer starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Publicatie voornemen tot contractsovername huurovereenkomst Stadhuisbrug 5

 • Adres: Stadhuisbrug 5, te Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie C, nummer 6765 G0
 • Gehuurde: Winkelruimte van ca 1440m2 BVO
 • Looptijd: 15 juni tot en met 31 december 2023 met uiterlijke opleverdatum van 8 januari 2024

Korte toelichting

De gemeente Utrecht (“de gemeente”) verhuurt op dit moment de Stadhuisbrug 5. Deze huurovereenkomst is gesloten met 1 hoofdhuurder. In de Stadhuisbrug 5 is een duurzaam & circulair warenhuis gevestigd. De hoofdhuurder heeft meerdere onderhuurders waarbij een shop in shop concept is gerealiseerd. Al deze onderhuurders hebben een duurzaam en of circulair karakter en werken met duurzame en of circulaire producten. Hier zijn bij het aangaan van de tijdelijk huurovereenkomst afspraken over gemaakt. De huurovereenkomst loopt tot en met 14 juni 2023 met een verlengingsoptie tot 31 december 2023 onder de voorwaarde dat de huurovereenkomst ook echt eindigt op 31 december 2023. De hoofdhuurder heeft aangegeven er tussen uit te willen stappen en niet door te willen gaan na 14 juni 2023. Één van de onderhuurders wil de huurovereenkomst graag overnemen.

Datum van publicatie: 28 februari 2023
Einddatum publicatie: 20 maart 2023

De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts 1 serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de contract overname namelijk E&co B.V. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Voor de tijdelijke invulling van het pand was het voor de gemeente van belang dat de winkelruimte plaats bood voor duurzame ondernemers met een divers aanbod. Hiervoor is gekozen voor een constructie met 1 hoofdhuurder en diverse onderhuurders. Van belang hierbij is tevens de tijdelijkheid omdat de gemeente het gehuurde vanaf begin 2024 nodig heeft voor de herontwikkeling van het pand.

De huidige onderhuurders zijn er in hun businesscase vanuit gegaan dat zij maximaal tot en met 31 december 2023 gebruik kunnen maken van het gehuurde en een groot deel van deze onderhuurders hebben hiervoor investeringen in het gehuurde gedaan met een terugverdientijd tot 31 december 2023. Één van de onderhuurders, E&co B.V., heeft aangegeven de hoofdhuurovereenkomst als hoofdhuurder (met onderhuurders) voort te willen zetten.

De gemeente is van mening dat deze onderhuurder, E&co B.V.,  als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt omdat:

 • Zij het concept van het duurzame &circulaire warenhuis zoals bedoelt was bij aanvang van de huurovereenkomst voortzet.
 • Het een zeer korte huurperiode betreft en dat zij als onderhuurder aanzienlijke investeringen in het gehuurde gedaan heeft en al huurder in het gehuurde is.
 • Zij en de onderhuurders ervan uit zijn gegaan dat zij tot 31 december 2023 mochten huren.
 • Zij de constructie als hoofdhuurder met onderhuurders tijdelijk voort wenst te zetten en tijdig zal ontruimen.
 • Geen van de andere onderhuurders wenst hoofdhuurder te worden.

In aanvulling daarop zullen er gedurende de resterende huurperiode aanzienlijke werkzaamheden op en rond het gehuurde plaatsvinden.

Gezien bovenstaande is de gemeente van mening dat E&co B.V. de enige serieuze gegadigde is voor het gehuurde.

Bent u het niet eens met de voorgenomen verhuur, dan dient u dit uiterlijk voor 20 maart 2023, 23.59 uur, kenbaar te maken door betekening van een kortgeding dagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien uw kortgedingdagvaarding na deze termijn wordt ontvangen, staat het de gemeente vrij om de overeenkomst te sluiten. U kunt in dat geval geen procedure meer starten en/of een vordering tot schadevergoeding en/of kosten indienen (deze rechten zijn dan verwerkt doordat u te laat bent). De gemeente en E&co B.V. hebben er anders nadeel van als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen en/of het aangaan van de contractsovername zou worden opgekomen.

Bij vragen, neem contact op via vastgoedgunningen@utrecht.nl.

Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl