Verhuur 1-op-1

We verhuren vastgoed via een openbaar selectieproces. Is er maar 1 serieuze kandidaat? Dan maken we soms 1-op-1-afspraken.

Op deze pagina maken we onze plannen voor 1-op-1-verhuur bekend (bekendmakingen). Bent u het niet eens met een plan? U leest dan in de bekendmaking hoe en tot wanneer u dit ons kunt laten weten.


Plan om de tijdelijke verhuur van een stuk grond nabij Woudwetering te verlengen

Datum bekendmaking: 10 april 2024
Reageren kan tot en met: 30 april 2024

Adres: nabij Woudwetering in Utrecht
Stuk grond: Gemeente Catharijne, sectie A, nummer 2653
Grootte: circa 60m²
Waar: Tegenover de Woudwetering 3-5 in Utrecht

Korte toelichting

We zijn van plan om de tijdelijke verhuur van dit stuk grond aan Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. (hierna: het Bouwbedrijf) te verlengen. Het Bouwbedrijf zal dit alleen tijdelijk gebruiken als parkeerplaats voor het bouwpersoneel.

We vinden het Bouwbedrijf de enige geschikte kandidaat, omdat:

 • Het Bouwbedrijf verricht bouwwerkzaamheden op de naastgelegen bouwkavel, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie A, nummer 2662, waarvoor zij behoefte hebben aan een tijdelijk parkeerterrein voor het bouwpersoneel.
 • Op de naastgelegen bouwkavel en in de omgeving bevindt zich onvoldoende ruimte voor een parkeerplaats voor het bouwpersoneel van het Bouwbedrijf.
 • Het perceel voor de tijdelijke parkeerplaatsen bevindt zich aan de overkant van de bouwkavel.
 • Het Bouwbedrijf huurt dit stuk grond al tijdelijk van de gemeente.

We hebben objectieve, redelijke en toetsbare eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. Als gemeente mogen we hier voor een groot deel ook zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Niet eens met dit plan?

Bent u het niet eens met de verhuur die wij van plan zijn? U kunt ons dit tot en met 30 april 2024 laten weten. Stuur een e-mail aan: vastgoedgunningen@utrecht.nl met de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent. Als onderwerp zet u in de e-mail: 'Reactie op plan verlenging tijdelijke verhuur stuk grond nabij Woudwetering'.

Bent u te laat met uw e-mail? Dan mogen we de tijdelijke verhuur van het stuk grond verlengen. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.


Bij vragen, neem contact via vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Publicatie voornemen tot verhuur parkeergarages Merwedekanaalzone deelgebied 5 aan Mobiliteitsbedrijf

Datum publicatie: 2 april 2024
Einddatum publicatie (en reactietermijn): 22 april 2024

Merwedekanaalzone deelgebied 5
Blok 1A, Blok 11, Blok 8 en Blok 13
Gehuurde: 4 parkeergarages
Looptijd: onbepaalde tijd met tussentijdse evaluatie

Korte toelichting

In Merwedekanaalzone deelgebied 5 ("Merwede") is een aantal grondeigenaren van plan een parkeergarage in hun bouwblokken te bouwen. De gemeente Utrecht (“de gemeente”) wordt eigenaar van deze parkeergarages. De gemeente gaat de garages verhuren aan het in oktober 2023 opgerichte Mobiliteitsbedrijf Merwede B.V. (“het Mobiliteitsbedrijf”).

Het gaat om 4 parkeergarages. Per parkeergarage sluiten we een huurovereenkomst met het Mobiliteitsbedrijf. Het Mobiliteitsbedrijf gebruikt de parkeergarages als parkeergarage met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van de bewoners en andere eindgebruikers in Merwede volgens het vastgestelde mobiliteitsconcept.

Het Mobiliteitsbedrijf is een samenwerking tussen de gemeente en verschillende grondeigenaren in Merwede die daar gaan bouwen. Voor de wijk Merwede is een mobiliteitsconcept vastgesteld. Het Mobiliteitsbedrijf is er verantwoordelijk voor dat dit concept werkt. Het mobiliteitsconcept is opgenomen in:

 • het Stedenbouwkundig Plan Merwede van 6 november 2020
 • het Bestemmingsplan Merwedekanaalzone, deelgebied 5 dat de gemeenteraad van Utrecht op 7 oktober 2021 heeft vastgesteld
 • de Samenwerkingsovereenkomst Merwede die de gemeente en de private grondeigenaren in Merwede samen hebben gesloten op 30 november 2021. Het gaat hierbij dan onder andere om:
  • het exploiteren van parkeergarages (Waaronder het onder voorwaarden verstrekken van parkeerabonnementen voor toekomstige bewoners) en garages waar bezoekers van het gebied de fiets kunnen stallen
  • het verzorgen en aanbieden van deelmobiliteit voor bewoners
  • het aan- en bijsturen van het mobiliteitsconcept als geheel
 • We vinden het Mobiliteitsbedrijf de enige geschikte kandidaat, omdat:
 • Het Mobiliteitsbedrijf noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan de integrale gebiedsontwikkeling met de betrokken partijen. Dit volgt ook uit het Stedenbouwkundig Plan Merwede en het Bestemmingsplan Merwedekanaalzone. De ontwikkeling van de nieuwe stadswijk is een samenwerking van de private partijen OC-Merwede (AM / Synchroon), DD Invest (Boelens de Gruyter en G&S&), BPD, Merwede Real Estate (Greystar), en Merwede Vijf (Janssen de Jong Projectontwikkeling en Lingotto) en de gemeente. De partijen investeren de komende 10 jaar samen flink in dit Mobiliteitsbedrijf. Daarmee steunen ze voor lange tijd het mobiliteitsconcept. Ze zijn dus ook samen verantwoordelijk voor het slagen van het concept.
 • Het Mobiliteitsbedrijf in ieder geval op dit moment de enige partij is die de verschillende onderdelen van het mobiliteitsconcept in Merwede kan uitvoeren. Hierdoor kunnen we niet 1 onderdeel (zoals parkeerexploitatie) apart in de markt zetten. Dat brengt namelijk de haalbaarheid van het concept als geheel in gevaar. Dit komt omdat deze verschillende onderdelen op de volgende manier met elkaar verbonden zijn:
  • inhoudelijk (de onderlinge samenhang binnen het concept en de wijze van realisatie)
  • procesmatig (volgens welke planning en volgtijdelijkheid)
  • financieel (alle onderdelen dragen financieel bij om het gehele concept haalbaar te maken)
 • De gemeente en de private partijen hebben de initiële afspraken over het Mobiliteitsbedrijf en de daarmee samenhangende gebiedsontwikkeling al een aantal jaren geleden gemaakt en uiteindelijk vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Merwede van 30 november 2021. Deze afspraken zijn meer recent verder uitgewerkt in het Addendum mobiliteit dat partijen in maart 2023 hebben ondertekend.

We hebben objectieve, redelijke en toetsbare eisen gebruikt, die goed te controleren zijn. Als gemeente mogen we hier voor een groot deel ook zelf over beslissen (beleidsvrijheid).

Niet eens met dit plan?

Bent u het niet eens met dit plan? Laat ons dit dan uiterlijk 22 april 2024 weten. U doet dat door een kort geding tegen ons te starten.

Hebben wij op 22 april 2024 nog geen dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen) gekregen voor een kort geding? Dan mogen wij een overeenkomst sluiten voor het verhuren van de parkeergarages aan het Mobiliteitsbedrijf. Uw rechten zijn dan verwerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen proces meer kunt starten. Ook kunt u geen schadevergoeding eisen of kosten aan ons terugvragen.


Bij vragen, neem contact via vastgoedgunningen@utrecht.nl.


Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl