Verhuur 1-op-1

Soms verhuren we vastgoed via een openbaar selectieproces. Maar vaak gebeurt dit ook via 1-op-1-afspraken, omdat er maar 1 serieuze kandidaat is.

Hieronder leest u onze plannen voor 1-op-1 verhuur en de redenen. Bent u het niet eens met een plan om iets 1-op-1 te verhuren? U leest dan in het voornemen hoe en tot wanneer u ons dit kunt laten weten.

Publicatie voornemen tot verhuur en vestigen huurafhankelijk opstalrecht Befu-terrein

 • Adres: Verlengde Hoogravensweg 63
 • Perceel: Gemeente UTT, sectie 00, nummer 75063
 • Grootte: ongeveer 4.000 m2

Korte toelichting op het voornemen

De gemeente Utrecht is van plan om het Befu-terrein voor 10 jaar te verhuren aan de stichting Mitros voor het realiseren van ongeveer 190 tijdelijke sociale huurwoningen en bijbehorende voorzieningen. Van deze sociale huurwoningen is 30% bestemd voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen.

Vervaltermijn

5 september 2022, 12.00 uur

Publicaties

Voornemen tot verhuur en vestigen huurafhankelijk opstalrecht BEFU Terrein (pdf, 191 kB)


Publicatie voornemen tot verhuur Middenwetering ong.

 • Adres: Middenwetering ong. te Utrecht
 • Perceel: Gemeente Catharijne, sectie A, nummer 2650 (gedeeltelijk)

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om tijdelijk grond te verhuren aan Heerkens van Bavel Bouw B.V. Het gehuurde zal door of vanwege Heerkens van Bavel Bouw B.V uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als werk/opslagterrein ten behoeve van de bouwwerkzaamheden die zij verricht inzake de uitbreiding van het Sint Antonius Ziekenhuis

Vervaltermijn

 • 12 augustus 2022, 12.00 uur

Publicaties


Publicatie voornemen tot verhuur sportpark Zuilense Vecht

 • Adres: Sportpark Zuilense Vecht, Burgemeester Norbruislaan 680 in Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie B, nummer 4856 (gedeeltelijk)

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om verschillende ruimtes in combinatie met verschillende sportvelden op sportpark Zuilense Vecht te verhuren aan MBO Utrecht.

Vervaltermijn

 • 4 augustus 2022, 12.00 uur

Publicaties


Publicatie voornemen tot verhuur Monarchvlinderlaan 70

 • Adres: Monarchvlinderlaan 70 te Utrecht
 • Percelen: gemeente Utrecht, sectie F, nummer 1356
 • Gehuurde: Ontmoetingsruimte op atletiekbaan Prinses Amaliapark, 42 m2 GBO

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is voornemens om de ontmoetingsruimte op de atletiekbaan Prinses Amaliapark te verhuren aan Hellas Utrecht; U-Track; Running Athletic Point; Trecho.
  Het gehuurde zal door of vanwege Hellas Utrecht; U-Track; Running Athletic Point; Trecho uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als Ontmoetingruimte ten behoeve van Sport en/of Maatschappelijk belang.

Vervaltermijn

 • 10 juli 2022, 12.00 uur

Publicaties


Internationale School Utrecht aan de Cambridgelaan

 • Adres: Cambridgelaan (Utrecht Science Park)
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1360
 • Grootte: ongeveer 16.000 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om een huurafhankelijk recht van opstal te vestigen aan de Cambridgelaan voor de stichting Internationale School Utrecht (ISU), zodra de school klaar en opgeleverd is. ISU gebruikt het object als onderwijsinstelling voor basis- en voortgezet onderwijs en activiteiten die daarbij horen. Zoals een kinderdagverblijf en sport- en spel.

Vervaltermijn

 • 10 juni 2022, 12.00 uur

Publicaties


Opslag Albrachthof 13 te Utrecht

 • Adres: Albrachthof 13, Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie C, nummer 9289
 • Grootte: ongeveer 20 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om de opslagruimte met grootte van 20 m² VVO te verhuren aan buurtinitiatief Albrachthof. Het buurtinitiatief gebruikt de opslagruimte alleen als opslag. Omdat het buurtinitiatief Albrachthof geen rechtsvorm sluiten we de huurovereenkomst met 1 van de bewoners aangesloten bij het buurtinitiatief Albrachthof.

Vervaltermijn

 • 30 mei 2022, 12.00 uur

Publicaties


Verhuur Catharijnesteeg 7 en begeleiding van terugkerende gezinnen uit het buitenland

 • Adres: Catharijnesteeg 7, 3512 NZ te Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie B, nummer 5136 G (deels)
 • Gehuurde: 207 m² GBO

Toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht (“de gemeente”) is voornemens het pand gelegen aan de Catharijnesteeg 7 te Utrecht ter grootte van circa 207 m² GBO te verhuren aan stichting de Tussenvoorziening (hierna: “de Tussenvoorziening”) nadat deze verbouwd is. Catharijnesteeg 7 zal door de Tussenvoorziening uitsluitend worden gebruik om tijdelijk onzelfstandige woonruimtes onder te verhuren aan telkenmale (maximaal) 3 gezinnen die in het verleden al woonachtig waren in Nederland. De Tussenvoorziening zal deze gezinnen daarnaast intensief begeleiden bij het vinden van permanente huisvesting. De in rekening te brengen huurprijs wordt vastgesteld en bepaald op basis van de puntentelling die volgt uit het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte (maximale huurprijs).

Vervaldatum

 • 11 mei 2022 om 12.00 uur

Publicaties


Buitenterrein naast Kanaalweg 50

 • Adres: buitenterrein naast Kanaalweg 50, 3526 KM Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie R nummer 1357, 1355 (deels) en 374 (deels)
 • Grootte: ongeveer 2000 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om het buitenterrein van ongeveer 2.000 m² tijdelijk te verhuren aan MENU Utrecht B.V. Het buitenterrein wordt gebruikt in combinatie met de tijdelijke exploitatie van het naastgelegen gebouw voor (gratis) fietsparkeerplaatsen, een opstelplaats van een steiger/ trap naar het dak, een terras en de mogelijkheid voor urban sports. De huurder staat toe dat de gemeente tijdens de huurtermijn werkzaamheden aan de riolering uitvoert op het terrein.

Vervaltermijn

 • 8 april 2022, 12.00 uur

Publicaties


Cultuurcluster Berlijnplein

 • Adres: Berlijnplein 520 te Utrecht
 • Percelen: Gemeente Catharijne, sectie F, nummer 3425 gedeeltelijk
 • Grootte:
  • HKU – 644 m2 BVO
  • Kanaal30 – 1925 m2 BVO
  • RAUM – 2198 m2 BVO

Korte toelichting op het voornemen

 • HKU – Gemeente Utrecht is van plan om een nieuw te bouwen bedrijfsruimte te verhuren aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). De bedrijfsruimte kan gebruikt worden voor onderwijs, studie en laboratorium.
 • Kanaal30 – Gemeente Utrecht is van plan om een nieuw te bouwen bedrijfsruimte te verhuren aan Kanaal 30 B.V. De bedrijfsruimte kan gebruikt worden voor kantoren, sociaal-culturele activiteiten en jongerenwerk.
 • RAUM – Gemeente Utrecht is van plan om een nieuw te bouwen bedrijfsruimte te verhuren aan Stichting RAUM. De bedrijfsruimte kan gebruikt worden voor culturele activiteiten en daaraan ondergeschikte activiteiten.

Vervaltermijn

 • 28 maart 2022 17.00 uur (2 weken na publicatie)

Publicaties

Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl