Verkoop 11 woningen hoek Bernadottelaan - Monnetlaan

Verkocht

De minimale inschrijfprijs is EUR 2.150.000 kosten koper

Graag informeren wij u middels deze projectinformatie inzake de kerngegevens van het object.

Object

Een complex van 11 laagbouwwoningen met een renovatieopgave. Doelgroep zijn ontwikkelaars/aannemers die zijn aangesloten bij de Stichting Bouwgarant.

Bestemming

Het te verkopen object is het publiekrecht bestemd om te worden gebruikt als “Wonen met dubbelbestemming archeologische waarde”, met uitzondering van een klein perceel naast Monnetlaan nummer 14, welke een “Verkeersbestemming” heeft. In de Selectieleidraad leest u meer over de bestemmingsomschrijving.

De gemeente volgt voor dit object op dit moment een openbare verkoopprocedure. Op deze site vindt u meer informatie zoals de Selectieleidraad, Model-koopovereenkomst, Verkooptekening, Asbestinventarisatie, Bodemonderzoeksrapport. Bestemmingsplankaart, SPvE + Beeldkwaliteitsplan, Diervriendelijk Bouwen, Eigendomsinformatie, Renovatieplicht.

Contactinformatie

Wilt u meer informatie stuur een e-mail naar SOMBvastgoedaan@utrecht.nl

Hulp en contact Vastgoedaanbod

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedaanbod@utrecht.nl