icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Openbare inschrijving Zonnepark Haarrijnseplas

Utrecht wil een gezonde stad zijn van en voor iedereen. Met genoeg energie voor de bewoners nu én in de toekomst. Daarom werken we de komende jaren aan de overstap naar schone energie. Als onderdeel hiervan onderzoeken we in welke gebieden we met zonnevelden veel schone energie kunnen opwekken. De Haarrijnseplas is een van deze gebieden.

Object

De gemeente maakt de realisatie van een drijvend zonnepark van maximaal 5 hectare mogelijk op het midden van de oostelijke Haarrijnseplas binnen het op deze tekening aangegeven zoekgebied van circa 9 hectare.

Voor de realisatie van het zonnepark volgen we voor dit object een openbare inschijvingsprocedure.

Bestemming

Op dit moment loopt de procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan met daarin opgenomen het zoekgebied voor het zonnepark.

Documenten bij zonnepark Haarrijnseplas

Aanvullend op de tenderleidraad (pdf, 777 kB) zijn de volgende bijlagen beschikbaar en op te vragen:

 • Bijlage 1. Concept Opstalovereenkomst d.d. 2 mei 2022.
 • Bijlage 2. Haalbaarheidsonderzoek zonne-energie eilanden Haarrijnseplas, april 2020.
 • Bijlage 3. Exploitatiegebied tekening nummer A 39.624 d.d. 8 april 2022.
 • Bijlage 4. Ecologisch advies t.b.v. haalbaarheidsonderzoek, 2020.
 • Bijlage 5. Quickscan ecologie, juli 2020.
 • Bijlage 6. Nulmeting en plan van aanpak monitoring.
 • Bijlage 7. Voorstel visvereniging AUHV.
 • Bijlage 8, 8a1+a2, b, c en d. Randvoorwaarden Stedin.
 • Bijlage 9a+b. Profielen van de plas.
 • Bijlage 10. Uitgangspunten bewonerscollectief.
 • Bijlage 11. Checklist.
 • Bijlage 12. Aanmeldingsformulier.
 • Bijlage 13. Deelnamebiljet.
 • Bijlage 14. Eigen Verklaring.

Planning

WanneerWat
september 2022 - februari 2023BHM Solar en bewonerscollectief in gesprek met elkaar
oktober 2022bestemmingsplan naar de gemeenteraad
2023definitieve gunning aan de ontwikkelaar en exploitant voor de bouw van de zonne-eilanden

Wat is al gebeurd?

 • september 2022: kiezen van een ontwikkelaar en exploitant om een zonnepark te bouwen
 • 24 juni: stellen van vragen
 • 1 juli: nota van inlichtingen (pdf, 125 kB)

 

Hulp en contact Vastgoedaanbod

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedaanbod@utrecht.nl