1-op-1-gunningen

De gemeente Utrecht verkoopt ook vastgoed dat niet via een openbare inschrijfprocedure gaat, maar via 1-op-1-afspraken. Op deze pagina vindt u welke 1-op-1-overeenkomsten we willen sluiten en waarom. U kunt ons voor de vervaltermijn laten weten dat u het niet eens bent met een mogelijke overeenkomst.


Opslag Albrachthof 13 te Utrecht

 • Adres: Albrachthof 13, Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie C, nummer 9289
 • Grootte: ongeveer 20 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om de opslagruimte met grootte van 20 m² VVO te verhuren aan buurtinitiatief Albrachthof. Het buurtinitiatief gebruikt de opslagruimte alleen als opslag. Omdat het buurtinitiatief Albrachthof geen rechtsvorm sluiten we de huurovereenkomst met 1 van de bewoners aangesloten bij het buurtinitiatief Albrachthof.

Vervaltermijn

 • 30 mei 2022, 12.00 uur

Publicaties


Eerste Muntmeesterslaan

 • Adres: Eerste Muntmeesterslaan, Utrecht
 • Percelen: Gemeente Catharijne, sectie F, nummer(s) 3706, 3834 en 3598 alle gedeeltelijk
 • Grootte: ongeveer 6.271 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om een ontwikkelingsovereenkomst te sluiten met Mitros. Dit is in het kader van gemeentelijke en stedelijke prestatieafspraken tussen Utrechtse corporaties en de gemeente. Het gaat om ontwikkeling van woningbouw aan de Eerste Muntmeesterslaan in Leeuwesteyn (bouwveld 1A) en de uitgifte in erfpacht van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 23 mei 2022, 12.00 uur

Publicaties


Verhuur Catharijnesteeg 7 en begeleiding van terugkerende gezinnen uit het buitenland

 • Adres: Catharijnesteeg 7, 3512 NZ te Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie B, nummer 5136 G (deels)
 • Gehuurde: 207 m² GBO

Toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht (“de gemeente”) is voornemens het pand gelegen aan de Catharijnesteeg 7 te Utrecht ter grootte van circa 207 m² GBO te verhuren aan stichting de Tussenvoorziening (hierna: “de Tussenvoorziening”) nadat deze verbouwd is. Catharijnesteeg 7 zal door de Tussenvoorziening uitsluitend worden gebruik om tijdelijk onzelfstandige woonruimtes onder te verhuren aan telkenmale (maximaal) 3 gezinnen die in het verleden al woonachtig waren in Nederland. De Tussenvoorziening zal deze gezinnen daarnaast intensief begeleiden bij het vinden van permanente huisvesting. De in rekening te brengen huurprijs wordt vastgesteld en bepaald op basis van de puntentelling die volgt uit het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte (maximale huurprijs).

Vervaldatum

 • 11 mei 2022 om 12.00 uur

Publicaties


Perceel grond nabij Nieuwe Vaart 2 in Vleuten

 • Adres: perceel grond nabij Nieuwe Vaart 2 in Vleuten
 • Kadastrale percelen: gemeente Vleuten, sectie E, nummers 839 en 9296 (beide gedeeltelijk)
 • Oppervlakte: circa 235 m²

Voornemen tot uitgifte in erfpacht

 • De gemeente Utrecht is voornemens voormeld object in erfpacht uit te geven aan H.H.G. Glissenaar Beheer B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Vleuten aan de Nieuwe Vaart 2.

Vervaldatum

 • 22 april 2022, 23.59 uur

Publicaties


Ivoordreef

 • Adres: Ivoordreef, Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie F nummers 1402 (geheel) en 2484 (gedeeltelijk)
 • Grootte: ongeveer 22.604 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan een anterieure exploitatieovereenkomst te sluiten met het Samenwerkingsverband Ivoordreef Utrecht (een corporatie en 2 ontwikkelaars). Het gaat om woningbouwontwikkeling aan de Ivoordreef, uitgifte van de grond in erfpacht en verkoop van grond.

Vervaltermijn

 • 19 april 2022, 12.00 uur

Publicaties


Talinnstraat

 • Adres: Talinnstraat, Utrecht
 • Percelen: Gemeente Catharijne, sectie F nummers 3746 (deels)
 • Grootte: ongeveer 2.183 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om een ontwikkelingsovereenkomst te sluiten met corporatie Cazas Wonen (voorheen GroenWest). Het gaat om woningbouwontwikkeling aan de Talinnstraat in Leidsche Rijn (kavel E9) en de uitgifte in erfpacht van de genoemde grond.

Vervaltermijn

 • 19 april 2022, 12.00 uur

Publicaties


Buitenterrein naast Kanaalweg 50

 • Adres: buitenterrein naast Kanaalweg 50, 3526 KM Utrecht
 • Percelen: Gemeente Utrecht, sectie R nummer 1357, 1355 (deels) en 374 (deels)
 • Grootte: ongeveer 2000 m2

Korte toelichting op het voornemen

 • De gemeente Utrecht is van plan om het buitenterrein van ongeveer 2.000 m² tijdelijk te verhuren aan MENU Utrecht B.V. Het buitenterrein wordt gebruikt in combinatie met de tijdelijke exploitatie van het naastgelegen gebouw voor (gratis) fietsparkeerplaatsen, een opstelplaats van een steiger/ trap naar het dak, een terras en de mogelijkheid voor urban sports. De huurder staat toe dat de gemeente tijdens de huurtermijn werkzaamheden aan de riolering uitvoert op het terrein.

Vervaltermijn

 • 8 april 2022, 12.00 uur

Publicaties


Cultuurcluster Berlijnplein

 • Adres: Berlijnplein 520 te Utrecht
 • Percelen: Gemeente Catharijne, sectie F, nummer 3425 gedeeltelijk
 • Grootte:
  • HKU – 644 m2 BVO
  • Kanaal30 – 1925 m2 BVO
  • RAUM – 2198 m2 BVO

Korte toelichting op het voornemen

 • HKU – Gemeente Utrecht is van plan om een nieuw te bouwen bedrijfsruimte te verhuren aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). De bedrijfsruimte kan gebruikt worden voor onderwijs, studie en laboratorium.
 • Kanaal30 – Gemeente Utrecht is van plan om een nieuw te bouwen bedrijfsruimte te verhuren aan Kanaal 30 B.V. De bedrijfsruimte kan gebruikt worden voor kantoren, sociaal-culturele activiteiten en jongerenwerk.
 • RAUM – Gemeente Utrecht is van plan om een nieuw te bouwen bedrijfsruimte te verhuren aan Stichting RAUM. De bedrijfsruimte kan gebruikt worden voor culturele activiteiten en daaraan ondergeschikte activiteiten.

Vervaltermijn

 • 28 maart 2022 17.00 uur (2 weken na publicatie)

Publicaties

Hulp en contact Vastgoedgunningen

Telefoon

14 030

E-mail

vastgoedgunningen@utrecht.nl